menu

Bezpieczne lotnisko

2019-02-19 12:56:34 (ost. akt: 2019-02-19 13:55:47)

Pamiętaj, że latanie dronem, pokazy laserowe, sztucznych ogni czy wypuszczanie lampionów w pobliżu lotniska może zagrażać życiu i zdrowiu załogi oraz pasażerów na pokładzie statków powietrznych.

Organizacja w przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej pokazów pirotechnicznych (fajerwerki), pokazów z użyciem światła (lasery, reflektory) lub wypuszczenia lampionów/balonów (w tym lampionów/balonów z diodami LED) podlegają ograniczeniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej.

Wszystkie formularze związane z organizacją wymienionych pokazów lub wypuszczania lampionów/balonów znajdują się pod adresem:
https://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze. Znajdują się tam również zasady dotyczące przesłania formularza do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 211 ust. 12 ustawy Prawo lotnicze zignorowanie powyższych zasad, jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Powyższa odpowiedzialność ciąży również na osobie organizatora imprezy, który dopuści do zdarzeń opisanych jak wyżej.

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/02/orig/bezpieczne-lotnisko-a4-01-21717.jpg
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/02/orig/bezpieczne-lotnisko-a4-02-21718.jpg