menu

Podsumowanie dwóch lat działalności Klubu HDK PCK przy OSP WIELBARK

2015-06-17 12:45:14 (ost. akt: 2015-06-17 12:45:48)

W dniu 21 listopada 2009r. w Karczmie Leśniczanka w Wielbarku odbyła się uroczystość z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa” oraz podsumowanie II roku działalności Klubu HDK przy OSP w Wielbarku.

Zgromadzonych gości przywitała Prezes Klubu Milena Rutkowska, która wraz Anną Tabaką poprowadziła uroczystość.
Po oficjalnym rozpoczęciu wyświetlono pokaz slajdów, który bliżej zobrazował zebranym gościom dokonania klubu w ciągu tego roku.
Klub HDK przy OSP w Wielbarku podziękował za udzielaną pomoc:
- OSP w Wielbarku,
- Wójtowi Gminy Wielbark,
- Staroście Szczycieńskiemu,
- Dyrekcji Zespołu Szkół w Wielbarku i Lipowcu,
- Prezesowi Banku Spółdzielczego w Szczytnie,
- Wielbarskim lekarzom,
- Panu Tomaszowi Chodynie,
- Dziennikarzom Tygodnika Nasz Mazur.

W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście: Starosta Szczycieński Pan Jarosław Matłach, Wójt Gminy Wielbark Pan Grzegorz Zapadka, Przewodniczący Rady HDK przy Zarządzie PCK w Szczytnie Pan Jerzy Dziwanowski, Komendant Gminny OSP w Wielbarku Młodszy Brygadier Pan Jacek Matejko i Dyrektor Zespołu Szkół w Wielbarku Pan Jerzy Szczepanek.
Podziękowali za wysiłek włożony na rzecz rozwoju Krwiodawstwa na terenie Gminy Wielbark i życzyli dalszych sukcesów . Klub otrzymał również statuetkę od Dyrektora Szkoły Pana Jerzego Szczepanka, a Przewodniczący Rady HDK w Szczytnie poinformował, że wielbarski Klub został nagrodzony statuetką za szczególne promowanie Krwiodawstwa na terenie Powiatu Szczycieńskiego. Nagroda zostanie wręczona 28 listopada 2009r. w Szczytnie.
Następnie rozpoczęła się ceremonia wręczania nagród i odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi.
Odznaczenia zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia, otrzymali:
- Beata Zdancewicz,
- Ignacy Basandowski,
- Mateusz Maluchnik,
- Adam Rutkowski,
- Rafał Tański,
- Dariusz Zapadka.
Wręczono również 18 odznaczeń III,II, I stopnia młodszym stażem Krwiodawcom.

W dowód wdzięczności za ofiarowanie cząstki siebie dla ratowania życia innych ludzi i popularyzację krwiodawstwa RCKiK w Olsztynie przyznało nagrody:
- Arkadiusz Maciak,
- Zbigniew Kostrzewa,
- Mateusz Maluchnik,
- Adam Rutkowski,
- Dariusz Dziewa,
- Beata Zdancewicz,
- Dawid Michalak,
- Anna Tabaka,
- Tomasz Obrębski,
- Paweł Zapadka.

Dodatkowo RCKiK w Olsztynie przyznało nagrody osobom, które w szczególny sposób promowały Krwiodawstwo i były widoczne na akcjach, otrzymali:
- Milena Rutkowska,
- Waldemar Burdyński,
- Krzysztof Burdyński,
- Monika Pliszka,
- Martyna Antosiak,
- Piotr Wiśnicki

oraz młodzież:
- Paulinę Przanowską,
- Monikę Tubis.

Nagrody wręczali: Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, Wójt Gminy Wielbark Pan Grzegorz Zapadka oraz przedstawiciel RCKiK w Olsztynie Pani Alicja Cekała.
Goście oraz Krwiodawcy otrzymali poza tym po drobnym upominków.
12 grudnia br. w Ośrodku Zdrowia w Wielbarku odbędzie się kolejny pobór krwi na którą zawita św. Mikołaj.
Na zakończenie części oficjalnej uroczystości Prezes Klubu Milena Rutkowska podziękowała Krwiodawcom za to, że zawsze może na nich liczyć, za okazywaną pomoc, za wcielanie w życie jej czasami szalonych pomysłów.
Krwiodawcy przygotowali dla Prezesa Klubu Mileny Rutkowskiej miłą niespodzianką i wręczyli jej kwiaty w ramach podziękowań za dotychczasową pracę.
Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć w czasie poczęstunku zdjęcia z różnych akcji i uroczystości.