menu

Popularyzacja przez klub HDK PCK przy OPS Wielbark kwiodawstwa w Świętajnie

2015-06-17 12:48:58 (ost. akt: 2015-06-17 12:49:46)

26 marca 2010 roku na zaproszenie: - Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Świętajnie, - Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie - Dyrekcji Gimnazjum w Świętajnie, przedstawiciele Klubu HDK PCK przy OSP w Wielbarku oraz Strażacy z OSP Wielbark w składzie: Milena Rutkowska, Anna Tabaka, Dawid Michalak i Adam Rutkowski, przeprowadzili dla uczniów III klas Gimnazjum w Świętajnie prelekcję na temat krwiodawstwa i skrótu ICE w telefonach komórkowych.

Gimnazjalistom przedstawiono idee Krwiodawstwa; omówiono, jaką rolę spełnia krew, grupy krwi, kto może zostać Krwiodawcą, stałą lub czasową dyskwalifikację osób do oddania krwi oraz przebieg oddawania krwi.
W następnej części zajęć młodzieży przybliżono zasady wpisywania skrótu I.C.E. - In Case of Emergency („w razie wypadku”). Uczniowie dowiedzieli się, że poprzez wpisanie hasła ICE w swoich telefonach komórkowych, mogą pomóc ratownikom medycznym szybko dotrzeć do informacji o swoim stanie zdrowia.
Przedstawiono również młodzieży zasady działania Klubów HDK. Na zakończenie prelekcji wśród gimnazjalistów przeprowadzono konkurs z wiedzy o krwiodawstwie.. Następnie wręczono wszystkim uczestnikom ulotki i drobne upominki.
Krwi nie można wyprodukować, dlatego tak ważne jest uświadamianie młodzieży o ważności tego problemu i zachęcanie ich, aby w przyszłości oddawali krew.
Od trzech lat wielbarski Klub wraz z Druhami z OSP w Wielbarku prowadzi zajęcia popularyzujące krwiodawstwo wśród uczniów III klas gimnazjum. Do tej pory przeszkolono
w tym zakresie ponad 300 uczniów .Kolejne zajęcia odbędą się w ZS w Wielbarku i Lipowcu.