menu

Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz posumowanie działalności klubu HDK prz OSP Wielbark w 2010 r.

2015-06-17 12:57:48 (ost. akt: 2015-06-17 12:58:28)

20 listopada 2010r. w Karczmie „Leśniczanka” w Wielbarku odbyła się uroczystość z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa ” oraz podsumowania działalności Klubu HDK przy OSP w Wielbarku w 2010r.

Zgromadzonych gości przywitała Prezes Klubu Milena Rutkowska, która wraz Anną Tabaką poprowadziła uroczystość.
Po oficjalnym rozpoczęciu wyświetlono pokaz slajdów, który bliżej zobrazował zebranym gościom dokonania wielbarskiego Klubu w 2010r.
W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście: Starosta Szczycieński Pan Jarosław Matłach, Wójt Gminy Wielbark Pan Grzegorz Zapadka, Członek Zarządu Rejonowego PCK w Szczytnie Pan Ryszard Łopatka, Komendant Gminny OSP w Wielbarku Młodszy Brygadier Pan Jacek Matejko i Pani Alicja Cekała z RCKiK w Olsztynie Oddział Terenowy w Nidzicy. Podziękowali za wysiłek włożony na rzecz rozwoju Krwiodawstwa na terenie Gminy Wielbark i życzyli dalszych sukcesów. Klub otrzymał również statuetki od Dyrektora Zespołu Szkół w Wielbarku Pana Jerzego Szczepanka i Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi.
Następnie rozpoczęła się ceremonia wręczania odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi, nagród i upominków. .
Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia po oddaniu
6 litrów krwi otrzymali:
- Dariusz Dziewa,
- Zbigniew Kostrzewa,
- Adam Maluchnik ,
- Marcin Matłoch,
- Dawid Michalak,
- Tomasz Obrębski,
- Anna Tabaka,

Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia po oddaniu 12 litrów krwi otrzymali:

- Julian Abramczyk ,
- Grzegorz Bednarczyk,
- Tomasz Bednarczyk,
- Zbigniew Kostrzewa,
- Adam Maluchnik ,
- Rafał Tański,

Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia po oddaniu 18 litrów krwi otrzymali:

- Grzegorz Bednarczyk,
- Adam Maluchnik.

W dowód wdzięczności za ofiarowanie cząstki siebie dla ratowania życia innych ludzi i popularyzację krwiodawstwa Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie przyznało nagrody. Nagrody otrzymali:

- Julian Abramczyk,
- Tomasz Bednarczyk,
- Zdzisław Burdyński,
- Mateusz Burdyński,
- Zbigniew Boguski,
- Zbigniew Chyliński,
- Mateusz Grzeszczak,
- Marcin Jadczak,
- Zbigniew Rosiński,
- Milena Rutkowska,
- Krystian Siedlecki,
- Jakub Ścibek,
- Dariusz Wieczorek,
- Piotr Wiśnicki,
- Elżbieta Zadrożna,
- Kamil Zdancewicz.

Zarząd Klubu HDK PCK przy OSP w Wielbarku wystąpił z prośbą do Dyrekcji RCKiK w Olsztynie o dodatkowe upominki dla osób, które m in. regularnie uczestniczyły w akcjach poboru krwi w ciągu ostatnich 2 lat ,w szczególny sposób promują Krwiodawstwo, bądź po kilku latach znowu zaczęły oddawać krew. Upominki otrzymali:

- Tomasz Abramek,
- Martyna Antosiak,
- Ignacy Basandowski,
- Dawid Basandowski,
- Grzegorz Bednarczyk,
- Antoni Bresinski,
- Krzysztof Burdyński,
- Waldemar Burdyński,
- Dariusz Dziewa,
- Małgorzata Jadczak,
- Andrzej Kimbar,
- Anna Kozłowska,
- Zbigniew Kostrzewa,
- Elżbieta Kurpiewska,
- Sławomir Kurpiewski,
- Janusz Lizun,
- Arkadiusz Maciak,
- Adam Maluchnik,
- Lech Maluchnik,
- Krystian Maluchnik,
- Mateusz Maluchnik,
- Marcin Maluchnik,
- Mirosław Maluchnik,
- Marcin Matłoch,
- Dawid Michalak,
- Alicja Nadrowska,
- Adam Niski,
- Tomasz Obrębski,
- Marcin Oleśkiewicz,
- Szymon Pawłowski,
- Monika Pliszka,
- Adam Rutkowski,
- Anna Tabaka,
- Rafał Tański,
- Dariusz Zapadka,
- Dorota Zapadka,
- Paweł Zapadka,
- Stanisław Zapadka,
- Beata Zdancewicz,

Nagrody otrzymała również Młodzież, która pomaga Naszemu Klubowi:
- Monika Tubis,
- Tomasz Michalak.

Odznaczenia, nagrody i upominki wręczali: Starosta Szczycieński Jarosław Matłach, Wójt Gminy Wielbark Pan Grzegorz Zapadka, Członek Zarządu Rejonowego PCK w Szczytnie Pan Ryszard Łopatka, przedstawiciel RCKiK w Olsztynie Pani Alicja Cekała i Prezes wielbarskiego Klubu Pani Milena Rutkowska.
Następnie Pani Milena Rutkowska życzyła Krwiodawcom wielu sukcesów, szczęścia w życiu osobistym dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności dla Krwiodawców i ich rodzin.
Na zakończenie części oficjalnej uroczystości wniesiono tort i uczczono III rok działalności Klubu po reaktywacji.