menu

Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie

2018-10-15 08:04:22 (ost. akt: 2018-10-15 08:23:41)

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek. Jednak skrzynka to również element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem - jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy z nas - mieszkańców gminy, otrzymuje przecież na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną częstotliwością - jedni niemal codziennie, inni rzadziej, np. kilka razy w roku. Wszystkim nam jednak zdarza nam się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone lub, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy choćby różnych informatorów dotyczących Naszej Gminy.

DLACZEGO WARTO, BY SKRZYNKA POCZTOWA BYŁA W KAŻDEJ POSESJI?

Po pierwsze - sami, niewielkim kosztem możemy skutecznie zapobiec takim sytuacjom opisanym powyżej. Po drugie - uchroni to przesyłki nie tylko przed działaniem warunków atmosferycznych, ale także, co ważne, przed dostępem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespondencja docierała do nas niezniszczona.

Jednocześnie warto dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. - wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru "Polecony do skrzynki". Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektronicznej https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/ albo w formie papierowej (formularze dostępne w placówkach pocztowych i u listonosza). Usługa jest bezpłatna.

W ZGODZIE Z PRZEPISAMI

Nie bez znaczenia jest również to, że umieszczając oddawczą skrzynkę pocztową w miejscu dostępnym dla operatorów pocztowych dowodzimy, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną - respektującą obowiązujące przepisy prawa. O obowiązku (od 1 stycznia 2013r) umieszczenia skrzynki pocztowej mówią przepisy Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Postarajmy się być Gminą, w której na każdej posesji będzie skrzynka pocztowa na korespondencję.

Należy dodać, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają również obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne Kartograficzne (Dz .U. 2017.0.2101 t. j.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego wart. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2018.0.618 t. j.).

Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla poprawy jakości i skuteczności dostarczanej do adresatów korespondencji, ale także istotnie usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna, czasami nawet dla ratowania życia i zdrowia.

GDZIE KUPIĆ SKRZYNKĘ NA KORESPONDENCJĘ?

W każdym Urzędzie Pocztowym, gdzie można znaleźć skrzynki w różnych kolorach odpowiedniej wielkości, w których zmieści się oprócz listów również prasa.

Zaopatrzenie się w taką skrzynkę może być jeszcze prostsze: wystarczy zawiadomić o takiej potrzebie swojego listonosza, a on dostarczy ją bezpośrednio do Państwa domu.