menu

Radni Gminy

RADA GMINY WIELBARK - kadencja 2014-2018

KIMBAR Andrzej - Przewodniczący Rady
SZYSZKA Antoni - Wiceprzewodniczący Rady
ANTOŃ Zbigniew Marian - Radny
DĄBKOWSKI Wiesław Ryszard - Radny
DEPTUŁA Wioletta Anna - Radna
GABRYEL Henryk - Radny
JARZĄBEK Adam - Radny
KARCZ Joanna - Radna
KULIS Wojciech Przemysław - Radny
KWIATKOWSKI Robert Marek - Radny
LIS Ireneusz - Radny
MICHALAK Dawid - Radny
OLENDER Stanisław - Radny
OWCZAREK Marianna Teresa - Radna
SZEPCZYŃSKI Dariusz - Radny