menu

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

2021-10-04 10:35:05 (ost. akt: 2021-10-06 09:39:35)
Komunikat

Komunikat

W związku z projektem grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujemy, że osoby zainteresowane czyli uczący się członkowie rodzin (krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwali w miejscowości wykazanej niżej mogą składać oświadczenia, na podstawie których gmina Wielbark złoży wniosek o przyznanie Grantu PPGR.

Termin składania oświadczeń upływa 22.10.2021 r. o godzinie 15.00. Miejsce składania – Urząd Miejski w Wielbarku pok. nr 9.
Druk oświadczenia znajduje się na stronie https://wielbark.com.pl/ oraz na miejscu w Urzędzie Miejskim w Wielbarku.

Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Do pobrania:
OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
OŚWIADCZENIE DLA RODZICA-OPIEKUNA PRAWNEGO