menu

Stawka opłaty za odpady komunalne od 01 stycznia 2024r. NIE ULEGŁA ZMIANIE

2024-01-15 10:10:49 (ost. akt: 2024-01-15 10:13:49)

Uwaga!
Od 1 stycznia 2024 r. stawka opłaty za odpady komunalne NIE ULEGA ZMIANIE !

1. 20,00 zł dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i budynkami wielorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym;
2. 35,00 zł dla właścicieli nieruchomości nie posiadających własnego kompostownika;
3. 70,00 zł opłata podwyższona dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

W 2024 roku odbiorem odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych zajmuje się Firma : EKO Wielbark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polna 8, 12-160 Wielbark.

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami w gminie Burmistrz Wielbarka wraz z Radnymi podjął decyzję, aby stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie.

Jednak, aby utrzymać obowiązujące stawki opłaty na dotychczasowym poziomie wszyscy mieszkańcy nieustannie muszą dokładać wszelkich starań, aby ograniczać ilość wytwarzanych odpadów.

Dlaczego ważna jest segregacja śmieci?
◦ segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór i zagospodarowanie śmieci będzie kilkakrotnie wyższy;
◦ lepiej wysegregowane odpady to lepszy surowiec do recyklingu, w efekcie zmniejszamy zużycie surowców naturalnych;
◦ poprawa warunków do życia dla ludzi, roślin i zwierząt.