menu

Koncepcja ścieżki rowerowej na terenie Gminy Wielbark

2015-05-08 12:59:33 (ost. akt: 2015-05-08 13:30:43)

Utworzenie szlaków rowerowych na terenie Gminy Wielbark ma na celu promocję aktywnych form spędzania czasu wolnego, integrację społeczności lokalnej i ponadlokalnej, podniesienie wartości turystycznej gminy, poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz zadbanie o ład przestrzenny i rozwój miejscowości, podniesienie bezpieczeństwa osób korzystających z rowerów. Koncepcja zakłada odpowiednie dostosowanie, oznaczenie szlaków rowerowych, wyznaczenie miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych.

Więcej informacji dotyczącej powyższej koncepcji można znaleźć pod tymi linkami:
Koncepcja ścieżki rowerowej na terenie Gminy Wielbark
Mapa ścieżki rowerowej