menu

Wykaz telefonów i stanowisk

Wykaz stanowisk i numerów telefonów
Urzędu Gminy Wielbark


REFERAT INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO


Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
Anna Szewczyk - pok. nr 2 tel. wew. 27
Zamówienia publiczne, drogi i ochrona p.poż
Tomasz Chodyna - pok. nr 2 tel. wew. 28
Informatyzacja i zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro
Kamil Gryzwald - pok. nr 2 tel. wew. 26
Ochrona środowiska i ochrona przyrody
Barbara Pac - pok. nr 2 tel. wew. 26
Planowanie przestrzenne i inwestycje
Marta Koziatek - pok. nr 6 tel. wew. 31
Kierownik referatu
Janusz Rumiński - pok. nr 3 tel. wew. 37

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH


Ewidencja ludności i obsługa Rady Gminy
Alina Orzoł - pok. nr 4 tel. wew. 28
Oświata
Bogdan Rosiński - pok. nr 5 tel. wew. 30
Stypendia szkolne, kultura, sport i promocja gminy
Angelika Szmigiel - pok. nr 5 tel. wew. 30
Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i działalność gospodarcza
Paweł Dąbrowski - pok. nr 8 tel. wew. 14
Sekretariat
Milena Kempińska - pok. nr 12 tel. (89)621-81-06

REFERAT FINANSOWY


Księgowość jednostek oświatowych
Izabela Paginowska - pok. nr 9 tel. wew. 19
Gospodarka odpadami komunalnymi
Donata Przybyłek-Chojnowska - pok. nr 9 tel. wew. 19
Płace
Jadwiga Nowak - pok. nr 9 tel. wew. 15
Alicja Krupińska - pok. nr 9 tel. wew. 15
Księgowość podatkowa
Paweł Sędziński - pok. nr 10 tel. wew. 23
Wymiar zobowiązań pieniężnych
Aneta Walewska - pok. nr 10 tel. wew. 23
Księgowość budżetowa
Ewa Chmielewska - pok. nr 10 tel. wew. 20
Księgowość jednostek budżetowych
Wioleta Skrzyniecka - pok. nr 10 tel. wew. 20
Skarbnik Gminy
Wiesława Łachacz - pok. nr 11 tel. wew. 22

URZĄD STANU CYWILNEGO


Kierownik Urząd Stanu Cywilnego
Bożena Romaniuk - pok. nr 14 tel. wew. 18