menu

IV edycji programu „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew” zakończona

2015-06-17 12:47:10 (ost. akt: 2015-06-17 12:47:37)

19 grudnia 2009r. w Olsztynie odbyło się podsumowanie IV edycji programu „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew” województwa warmińsko-mazurskiego mająca na celu propagowanie idei honorowego krwiodawstwa przez Strażaków. Konkurs trwał od 01.03.2009r. do 30.11.2009r.

W kategorii najaktywniejsza jednostka OSP :
I miejsce zajęła Jednostka OSP Wilczkowo,
II miejsce zajęła Jednostka OSP Wielbark,
III miejsce zajęła Jednostka OSP Brzydowo.
W tej kategorii brało udział łącznie 38 Jednostek OSP .
W kategorii najaktywniejsza Jednostka PSP- I miejsce zajęła Państwowa Straż Pożarna
z Braniewa.
W kategorii najaktywniejsza Jednostka JRG - I miejsce zajęła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej z Ostródy.
Ocenie podlegała efektywność działań promocyjno-organizacyjnych poszczególnych PSP, OSP i JRG – ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka
w jednostce.
Jednostka OSP w Wielbarku w czasie konkursu pozyskała 116 litrów krwi, wielbarscy Strażacy oddali 30 150 ml krwi.
Na sukces Jednostki OSP Wielbark pracowali:

- Burdyński Krzysztof,
- Burdyński Mateusz,
- Burdyński Waldemar,
- Chodyna Tomasz,
- Chyliński Zbigniew,
- Kostrzewa Zbigniew,
- Maluchnik Adam,
- Maluchnik Lech,
- Maluchnik Mateusz,
- Maluchnik Mirosław,
- Michalak Dawid,
- Oleśkiewicz Marcin,
- Pawłowski Szymon,
- Pliszka Monika,
- Rutkowska Milena ,
- Rutkowski Adam,
- Siedlecki Krystian,
- Tabaka Anna,
- Wiśnicki Piotr,
- Zapadka Paweł.


To dzięki zaangażowaniu w/w Druhów Jednostka OSP Wielbark zajęła II miejsce
w konkursie.
W kategorii „Ognisty Ratownik” – najaktywniejszy strażak indywidualny, ex equo pierwsze miejsce zajęli Strażacy – Ochotnicy z Wielbarka: Adam Rutkowski, Dawid Michalak i Paweł Zapadka. Jury oceniało zaangażowanie strażaków w promocję i organizację honorowego krwiodawstwa w środowisku lokalnym. Stwierdziło, że trzej strażacy zasługują na wyróżnienie, dlatego po raz pierwszy w historii konkursu przyznano równorzędne nagrody.
Z powodu egzaminów na uczelni Dawid Michalak i Paweł Zapadka nie mogli osobiście odebrać przyznanych im nagród. W ich imieniu nagrody odebrali: Waldemar Burdyński (naczelnik OSP Wielbark) i Krzysztof Burdyński (skarbnik OSP Wielbark).

Dodatkowo przyznano wyróżnienie i złożono gratulacje Druhnie Milenie Rutkowskiej i całej Jednostce OSP Wielbark za pracę i zaangażowanie włożone w przygotowanie programu „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”. Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Okręgowego PCK w Olsztynie Pan Andrzej Karski przy wręczaniu wyróżnienia powiedział, że praca wolontariusza jest nie tylko bezpłatnym poświęceniem własnego czasu, sił i energii, to przede wszystkim odpowiedzialność, wrażliwość serca i nadzieja, że można zmienić świat, jak to czynią Strażacy Ochotnicy.