menu

Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wielbarskiej

2019-05-16 11:04:56 (ost. akt: 2019-05-16 11:06:13)

5 kwietnia 2019 r. odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo- wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wielbarskiej.

Sprawozdanie z działalności za ostatni rok, ale także za cały okres pracy w Zarządzie złożyła Prezes Stowarzyszenia p. Elżbieta Łapińska. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, przy aplauzie wszystkich zgromadzonych udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Burmistrz Wielbarka p. Grzegorz Zapadka podziękował p. Łapińskiej za wysiłek włożony w pracę dla społeczności lokalnej, a szczególnie za wkład w doprowadzenie do odzyskania przez Wielbark praw miejskich.

Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wyłoniły władze Stowarzyszenia w następującym składzie:

ZARZĄD:
Władysław Wojciech Bogacki – Prezes
Po późniejszym ukonstytuowaniu się Zarząd następująco ustalił funkcje:
Maciej Remuszko- Wiceprezes
Alina Manikało- Sekretarz
Maryla Dęby- Walc – Skarbnik
Halina Cekała- Członek Zarządu
Jerzy Manikało- Członek Zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA:
Wiesława Piekacz- Przewodnicząca
Zbigniew Ostasz- Członek Komisji
Arkadiusz Wierzbowski- Członek Komisji.