menu

Wykaz telefonów i stanowisk

Wykaz stanowisk i numerów telefonów
Urzędu Miejskiego w Wielbarku


REFERAT INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO


Gospodarka nieruchomościami
Anna Szewczyk - pok. nr 23 tel. wew. 122
Informatyzacja i zamówienia publiczne
Kamil Gryzwald - pok. nr 20 tel. wew. 121
Drogi, planowanie przestrzenne i inwestycje.poż
Daria Piaskowska - pok. nr 20 tel. wew. 131
Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona środowiska i ochrona przyrody
Barbara Pac - pok. nr 23 tel. wew. 120
Gospodarka komunalna
Olga Bojarowska - pok. nr 2 tel. wew. 125
Utrzymanie dróg gminnych i terenów użyteczności publicznej, ochrona zwierząt
Monika Zawrotna - pok. nr 2 tel. wew. 133
Kierownik referatu
Janusz Rumiński - pok. nr 18 tel. wew. 123

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH


Ewidencja ludności i obsługa Rady Miejskiej w Wielbarku
Joanna Skurzewska - pok. nr 4 tel. wew. 124
Stypendia szkolne, kultura, sport i promocja gminy
Anna Sędzińska - pok. nr 6 tel. wew. 126
Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i działalność gospodarcza
Paweł Dąbrowski - pok. nr 15 tel. wew. 118
Sekretariat
Milena Szlaga - pok. nr 16 tel. (89)621-81-06
Sekretarz Gminy
Agnieszka Dziczek - pok. nr 14 tel. wew. 138

REFERAT FINANSOWY


Księgowość jednostek oświatowych
Monika Gryzwald - pok. nr 12 tel. wew. 117
Oświata
Donata Przybyłek-Chojnowska - pok. nr 12 tel. wew. 117
Płace
Monika Dziubłowska - pok. nr 12 tel. wew. 116
Anna Matwiejczuk - pok. nr 12 tel. wew. 116
Podatki
Paweł Sędziński - pok. nr 11 tel. wew. 139
Aneta Walewska - pok. nr 11 tel. wew. 114
Księgowość budżetowa
Alicja Krupińska - pok. nr 21 tel. wew. 115
Księgowość jednostek budżetowych
Wioleta Skrzyniecka - pok. nr 21 tel. wew. 136
Skarbnik Gminy
Ewa Chmielewska - pok. nr 13 tel. wew. 113

URZĄD STANU CYWILNEGO


Kierownik Urząd Stanu Cywilnego
Iwona Burdyńska - pok. nr 7 tel. wew. 119