menu

Wykaz telefonów i stanowisk

Wykaz stanowisk i numerów telefonów
Urzędu Miejskiego w Wielbarku


REFERAT INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO


Gospodarka nieruchomościami
Anna Szewczyk - pok. nr 2 tel. wew. 27
Informatyzacja i zamówienia publiczne
Kamil Gryzwald - pok. nr 2 tel. wew. 28
Drogi, planowanie przestrzenne i inwestycje.poż
Daria Piaskowska - pok. nr 2 tel. wew. 26
Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona środowiska i ochrona przyrody
Barbara Pac - pok. nr 2 tel. wew. 26
Gospodarka komunalna
Marta Koziatek - pok. nr 5 tel. wew. 30
Utrzymanie dróg gminnych i terenów użyteczności publicznej, ochrona zwierząt
Bogdan Rosiński - pok. nr 5 tel. wew. 30
Kierownik referatu
Janusz Rumiński - pok. nr 3 tel. wew. 37

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH


Ewidencja ludności i obsługa Rady Miejskiej w Wielbarku
Alina Orzoł - pok. nr 4 tel. wew. 28
Stypendia szkolne, kultura, sport i promocja gminy
Anna Sędzińska - pok. nr 6 tel. wew. 31
Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe i działalność gospodarcza
Paweł Dąbrowski - pok. nr 8 tel. wew. 14
Sekretariat
Milena Szlaga - pok. nr 12 tel. (89)621-81-06
Sekretarz Gminy
Agnieszka Dziczek - pok. nr 12 tel. (89)621-81-06

REFERAT FINANSOWY


Księgowość jednostek oświatowych
Monika Gryzwald - pok. nr 9 tel. wew. 19
Oświata
Donata Przybyłek-Chojnowska - pok. nr 9 tel. wew. 19
Płace
Jadwiga Nowak - pok. nr 9 tel. wew. 15
Alicja Krupińska - pok. nr 9 tel. wew. 15
Podatki
Paweł Sędziński - pok. nr 10 tel. wew. 23
Aneta Walewska - pok. nr 10 tel. wew. 23
Księgowość budżetowa
Ewa Chmielewska - pok. nr 10 tel. wew. 20
Księgowość jednostek budżetowych
Wioleta Skrzyniecka - pok. nr 10 tel. wew. 20
Skarbnik Gminy
Wiesława Łachacz - pok. nr 11 tel. wew. 22

URZĄD STANU CYWILNEGO


Kierownik Urząd Stanu Cywilnego
Bożena Romaniuk - pok. nr 14 tel. wew. 18