menu

Rada Miejska

RADA MIEJSKA W WIELBARKU - kadencja 2018-2023


KWIATKOWSKI ROBERT MAREK, TEL. 505-827-328 - Przewodniczący Rady Miejskiej
DARIUSZ SZEPCZYŃSKI,TEL. 600-292-789 - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Członkowie Rady:

1. ANTOŃ ZBIGNIEW MARIAN, TEL. 728-479-397
2. BRODZIK HANNA, TEL. 534-582-187
3. BRUŹDZIAK BARBARA, TEL. 785-185-771
4. BURDYŃSKI KRZYSZTOF, TEL. 604-217-013
5. JARZĄBEK ADAM, TEL. 605-588-136
6. KARCZ JOANNA, TEL. 798-817-641
7. KIMBAR ANDRZEJ, TEL. 600-292-782
8. LIS IRENEUSZ, TEL. 504-095-732
9. MATŁOCH JADWIGA, TEL. 503-892-758
10. OWCZAREK MARIANNA TERESA, TEL. 509-045-220
11. PAWŁOWSKI SZYMON, TEL. 888-697-796
12. SZYMANIAK BARBARA, TEL. 725-676-069
13. SZYSZKA ANTONI, TEL. 606-320-524