menu

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wielbarku
ul. Grunwaldzka 2
12-160 Wielbark
tel. (089)621-81-06, (089)621-83-12, (089)621-81-00
fax. (089)621-83-12 wew. 130
e-mail:sekretariat@wielbark.com.pl
www: www.wielbark.com.pl
BIP: wielbark-ug.bip-wm.pl

Rachunek bankowy:
Rachunek bankowy do wpłat należności gminy z tytułu podatków i opłat
19 8838 1057 2008 0500 0202 0001
Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Wielbarku

Rachunek bankowy do wpłat należności gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
60 8838 1057 2008 0500 0202 0039
Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Wielbarku

Rachunek bankowy gminy do wpłat sum depozytowych
61 8838 1057 2008 0500 0202 0021
Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Wielbarku

Inspektor Ochrony Danych (IOD/DPO)
Tomasz Trzciałkowski
Email: kontakt@idpo.pl
Tel. +48511793443

Punkt kontaktowy