menu

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielbark

2019-07-05 12:00:00 (ost. akt: 2019-09-23 14:15:11)

Dnia 02.07.2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa dotacji pomiędzy Gminą Wielbark a WFOŚiGW, na realizację zadania pn.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielbark”.

Całość zadania opiewa na kwotę 9 408,00 zł, z czego 4 610,00 zł to dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie. W ramach ww. zadania jednostki OSP z terenu gminy Wielbark zostaną doposażone w specjalistyczny pakiet osobisty służb ratowniczych tj. ubrania specjalne strażackie, rękawice specjalne oraz kominiarki strażackie.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie