menu

2019 - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ O DŁUGOŚCI 355M Z OŚWIETLENIEM I ZIELENIĄ PARKOWĄ [realizacja 2018-2019]

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/09/orig/tablica-sciezka-01-24920.jpgInwestycja polegała na budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 355m z oświetleniem i zielenią parkową. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr 808/6, 734 w obrębie Wielbark, miejscowość Wielbark. Ścieżka pieszo-rowerowa stanowi połączenie drogi krajowej nr 57 z drogą powiatową nr 1512N (ul. Feliksa Nowowiejskiego)

Zakres robót obejmował:
1) Budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 355m i szerokości 3m
a) wykonanie odhumusowania,
b) wykonanie koryt na całej szerokości ścieżki o głębokości 11 cm,
c) ręczne rozplantowanie ziemi z wykopów,
d) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,50 mm gr. 15 cm – 923 m2,
e) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 10/10 cm – 923 m2,
f) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 10/20 cm – 142 m2,

2) Budowę oświetlenia parkowego
a) kopanie rowów do kabli,
b) ułożenie rur osłonowych,
c) układanie kabli,
d) montaż 9 szt. słupów oświetleniowych,
e) montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych – LED 40W,
f) wykonanie pomiarów (rezystancji izolacji, instalacji uziemiającej),
g) sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania.

3) Montaż elementów małej architektury
a) montaż ławek parkowych – 6 szt.,
b) montaż koszy parkowych na śmieci – 3 szt.

4) Wykonanie trawników oraz nasadzeń drzew i krzewów
a) ręczne plantowanie powierzchni,
b) sadzenie drzew młodych (klon, jawor, wierzba, lipa) – 8 szt.,
c) sadzenie drzew (świerk kłujący) – 2 szt.,
d) sadzenie krzewów (dereń) – 12 szt.,
e) sadzenie krzewów (forsycja) – 10 szt.