menu

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W WIELBARKU

Inwestycja polegała na wykonaniu przebudowy drogi prowadzącej do terenów pod inwestycje

Poniesione koszty zadania - 773 561,00 PLN
2007 (dokumentacja techniczna) - 26 551,00 PLN
2008 - 0,00 PLN
2009 (realizacja inwestycji) - 747 010,00 PLN