menu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 197033N – PRZEŹDZIĘK WIELKI –PRZEŹDZIĘK MAŁY

Inwestycja polegała na wykonaniu przebudowy drogi dojazdowej do terenów pod inwestycje i miejscowości Przeździęk Mały

Poniesione koszty zadania - 1 325 343,49 PLN
2007 (dokumentacja techniczna) - 48 297,24 PLN
2008 (dokumentacja techniczna) - 8 671,76 PLN
2009 (wniosek o dofinansowanie) - 20 000,00 PLN
2010 (realizacja inwestycji) - 1 248 374,49 PLN