menu

BUDOWA KANALIZACJI – ETAP II WRAZ Z MODERNIZACJĄ SUW W WIELBARKU

Inwestycja jest kontynuacją technologii z I etapu

Poniesione koszty zadania - 6 139 670,66 PLN
2007 (dokumentacja techniczna) - 172 751,20 PLN
2008 (dokumentacja techniczna) - 6 161,00 PLN
2009 (realizacja inwestycji) - 1 080 077,78 PLN
2010 (realizacja inwestycji) - 3 266 557,00 PLN