menu

ODNOWA I ROZWÓJ WSI WESOŁOWO

Inwestycja polegała na wykonaniu modernizacji świetlicy wiejskiej i zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w m.in boisko, ogrodzenie, zieleń, oświetlenie, plac zabaw, chodniki, aleja z zagospodarowaniem brzegu rzeki.

Poniesione koszty zadania - 469 399,07 PLN

2007 (dokumentacja geodezyjna) - 1600,01 PLN
2008
2009
2010 (roboty budowlano-montażowe, nadzór) - 371 427,59 PLN
2011 (dokumentacja techniczna, roboty budowlano-montażowe) - 96 371,47 PLN
środki UE [LGD*] - 90 161,20 PLN

*Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4. Leader; Kod działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju