menu

ODNOWA I ROZWÓJ WSI PIWNICE WIELKIE – BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ WYKONANIE PLACU ZABAW

Inwestycja polegała na wybudowaniu świetlicy wiejskiej.

Poniesione koszty zadania - 493 616,73 PLN
2009 (dokumentacja techniczna) - 15 895,64 PLN
2010 - 0,00 PLN
2011 (realizacja inwestycji) - 75 000,00 PLN
2012 (realizacja inwestycji) - 347 809,03 PLN
2013 (ogrodzenie, parking) - 54 911,76 PLN
środki UE [LGD*] - 250 000,00 PLN

*Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4. Leader; Kod działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju