menu

ODNOWA I ROZWÓJ WSI KIPARY – BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I ODNOWA I ROZWÓJ WSI JESIONOWIEC – BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Inwestycja polegała na wybudowaniu dwóch świetlic wiejskich.

Poniesione koszty zadania - 917 251,02 PLN
2009 (dokumentacja techniczna) - 15 895,64 PLN
2010 (dokumentacja techniczna) - 15 912,11 PLN
2011 (realizacja inwestycji) - 151 775,63 PLN
2012 (realizacja inwestycji) - 675 281,99 PLN
2013 (ogrodzenie, parking) - 58 385,65 PLN
środki UE [PROW*] - 464 623,20 PLN

*Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi.