menu

ODNOWA I ROZWÓJ WSI LESINY WIELKIE – BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Inwestycja polegała na wybudowaniu świetlicy wiejskiej

Poniesione koszty zadania - 530 803,84 PLN
2010 (geodezja) - 854,00 PLN
2011 (dokumentacja techniczna i realizacja inwestycji) - 94 735,50 PLN
2012 (realizacja inwestycji) - 381 902,55 PLN
2013 (ogrodzenie, parking) - 53 311,79 PLN
środki UE[PROW*] - 273 525,00 PLN

*Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Kod działania 322. Odnowa i rozwój wsi.