menu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIWNICE WIELKIE

Inwestycja polegała na budowie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Piwnice Wielkie.

Poniesione koszty zadania - 422 338,43 PLN
2014 - 422 338,43 PLN