menu

ROZBUDOWA Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WIELBARKU

Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków oraz modernizacji i wymianie części istniejących urządzeń. Rozbudowa była związana z koniecznością zwiększenia przepustowości oczyszczalni.

Poniesione koszty zadania - 5 634 955,59 PLN
2010 (dokumentacja techniczna) - 58 560,00 PLN
2011 (dokumentacja techniczna) - 61 500,00 PLN
2012 (realizacja inwestycji) - 1 299 277,51 PLN
2013 (realizacja inwestycji) - 2 300 000,00 PLN
2014 (realizacja inwestycji) - 1 915 618,08 PLN