menu

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZIELEŃCU

Inwestycja polegała na przebudowie świetlicy wiejskiej.

Poniesione koszty zadania - 165 984,12 PLN
2013 (dokumentacja techniczna) - 12 000,00 PLN
2014 (realizacja inwestycji) - 153,984,12 PLN
środki UE [LGD*] - 80 000,00 PLN

*Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4. Leader; Kod działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju