menu

Projekt „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur”

2020-06-25 12:34:28 (ost. akt: 2020-06-25 14:15:08)
Informacja

Informacja

Biuro projektu „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia jest realizatorem projektu "Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych nieposiadających własnej działalności gospodarczej, zamieszkujących, zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu proponowane są Państwu następujące kursy/szkolenia:

weekendowe (sobota-niedziela):
- kurs baristy,
- kurs barman/sommelier,
- szkolenie komunikacja interpersonalna,
- szkolenie praca w grupie,
- szkolenie budowanie wizerunku firmy;
- kurs event manager - organizacja imprez z wykorzystaniem dronów (4-5 dni)

Uczestnik ponosi koszt - 10% wartości kursu/szkolenia.

W załączeniu znajdują się informacje o kursach/szkoleniach oraz proponowany harmonogram. Istnieje możliwość dostosowania miejsca i terminu kursu/szkolenia do potrzeb zrekrutowanej grupy. Biuro projektu oferuje również wsparcie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów dojazdu, zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną oraz materiały dydaktyczne, katering, ubezpieczenie.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://www.frr.org.pl/turystyka-wim/

Biuro projektu „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur”
Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia

telefon kom. (+48) 577 280 450
turystyka@frr.org.pl

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia
ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko

telefon (+48) 577 280 440 | (+48) 577 280 450
biuro-gizycko@frr.org.pl

Biuro w Suwałkach:
ul. Emilii Plater 18A/1 | 16-400 Suwałki

telefon (+48) 577 280 430
kancelaria@frr.org.pl

Autor:
Biuro projektu „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia