menu

Roztańczone dzieciństwo

2020-07-28 09:24:53 (ost. akt: 2020-07-28 09:26:57)

„Roztańczone dzieciństwo” – pod takim hasłem trwały warsztaty taneczne dla dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Wielbark.

Idea warsztatów tanecznych była odpowiedzią na zapotrzebowanie młodych mieszkańców Gminy Wielbark na tego typu zajęcia oraz zorganizowaną formą spędzenia wolnego czasu dzieci w sposób, atrakcyjny, kreatywny i bezpieczny.

Grupa zapalonych młodzieńców uczęszczała na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku. Program warsztatów obejmował lubiane przez dzieci formy pracy artystycznej – układy taneczne, zabawę z muzyką, naukę choreografii. Dzieci zapoznały się z różnymi stylami tanecznymi – od tańców dawnych, poprzez folklor po taniec nowoczesny. W programie zajęć znalazła się także relaksacja przy muzyce klasycznej oraz sesja bajkowa. Po każdych zakończonych zajęciach dzieci prezentowały swoim rodzicom krótkie pokazy z nowo poznanych technik i układów tanecznych.

Z chwilą ogłoszenia pandemii, forma warsztatów została zmieniona. Wszyscy uczestnicy otrzymają nośniki pendrive z nagranymi sesjami tanecznymi do wykonywania ćwiczeń i układów tanecznych w domu, uczestnikom dostarczono także zestawy „kreatywny box muzyczno–taneczny” zawierające komplet niezbędnych materiałów do wykonywania prostych instrumentów muzycznych oraz ozdób z elementami materiałów recyklingowych, które można wykorzystać w zabawach tanecznych. W trosce o środowisko uczestnicy otrzymają bidony, aby uczyć się zdrowego nawyku picia wody oraz korzystania z materiałów wielokrotnego użytku.

Celem zorganizowania warsztatów była aktywizacja dzieci do tańca i zabaw ruchowych oraz zapoznanie ich z nowymi formami działalności artystycznej . Podczas zajęć szczególną uwagę zwracano na przekazywanie uczestnikom wiedzy o dobroczynnym wpływie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wzrost świadomości zagrożeń ekologicznych wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z naczyń jednorazowych.

Podczas pandemii dzieci dostały możliwość atrakcyjnego wykorzystania czasu wolnego w domu w postaci warsztatów online w plikach mp4 oraz materiałów plastycznych do zabawy.

Projekt pn. „Roztańczone dzieciństwo” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku we współpracy z lokalną firmą.