menu

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - zmiany od grudnia 2015 roku

2015-11-23 10:39:53 (ost. akt: 2015-11-23 11:52:33)

Od grudnia 2015 roku Gmina Wielbark ma obowiązek odebrane od mieszkańców odpady komunalne przekazywać do Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

Również od grudnia 2015 roku rozpocznie się akcja mająca na celu weryfikację osób, które zadeklarowały segregację odpadów komunalnych, a nie przestrzegają tej zasady.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i dwukrotnego upomnienia przez przedsiębiorcę, właściciel otrzyma wezwanie do złożenia wyjaśnień i zmiany stawki opłaty. W razie nie złożenia wyjaśnień Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty jak za odpady zbierane nieselektywnie tj. w wysokości 35,00 zł miesięcznie. Poza tym odpady nie zostaną odebrane do momentu wydzielenia z nich odpadów niedozwolonych.

Poniżej umieszczona została ulotka dotycząca ogólnych zasad dotyczących segregacji. Ulotkę można również pobrać klikając w podany poniżej link
ulotka do pobrania