menu

Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Wielbark w roku 2015

2015-11-27 07:49:35 (ost. akt: 2015-11-27 08:02:12)

Gmina Wielbark w roku 2015 zrealizowała zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielbark".

Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Olsztynie z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

15 lipca 2015r. zawarto umowę Nr 00142/15/17082/OZ-LZ/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Wielbark.

Kwota dofinansowania obejmowała 85 % kosztów związanych z realizacją zadania. Pozostały procentowy udział stanowił koszt Gminy Wielbark. Koszt całego zadania wyniósł 84 766,39 zł. W/w zadanie obejmowało 23 nieruchomości należące do osób fizycznych z terenu Gminy Wielbark. Nieruchomości objęte zadaniem położone były w miejscowościach: Wielbark, Przeździęk Wielki, Baranowo, Lesiny Wielkie, Wesołowo, Jesionowiec, Piwnice Wielkie, Wesołówko, Kucbork, Zabiele, Stachy.

W wyniku realizacji zadania usunięto 222,30 Mg pokryć dachowych zawierających azbest.

Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Wielbark zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie