menu

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy kolonijnej wsi Wielbark - etap IV - Zadanie 1-3

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/06/orig/tablica-wodociag-51695.jpg

PROMESA NR 01/2021/2092/PolskiLad z dnia 03.03.2022 r.

1. Sieć wodociągowa o długości ok. 10,9 km z rur:
- PVC, PN10, o śr. zewn. 63 mm L= 1,54 km
- PVC, PN10, o śr. zewn. 90 mm L= 0,5 km
- PVC, PN10, o śr. zewn. 110 mm L= 8,9 km
2. Przyłącze wodociągowe z rur:
- śr. zewn. 32 mm, 40 mm i 50 mm, L= 0,2 km