menu

Przebudowa drogi Gminnej Nr 197035N (Wesołowo - Jankowo - Kucbork)

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/06/orig/tablica-droga-wesolowo-jankowo-kucbork-51694.jpg

PROMESA NR 01/2021/2088/PolskiLad z dnia 27.06.2022 r.

Droga o szerokości 3,50 m z mijankami o szerokości 5,0 m. W miejscowości Kucbork o szerokości 5.0 m.

Parametry techniczne drogi:
• Klasa techniczna drogi - D
• Kategoria ruchu - KR-1
• Szerokość jezdni – 3,5 m i 5 m
• Szerokość pobocza – 0,75 m
• Nawierzchnia drogi – potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową szybko-rozpadową C65B3PU/RC lub C69B3PU i grysami kamienny 2/5, 5/11, 11/22 mm,
• Długość drogi – około 5 km,