menu

Budowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego w mieście Wielbark

https://m.powiatszczycienski.pl/2023/01/orig/polskilad-pilsudskiego-58305.jpg


PROMESA NR 01/2021/365/PolskiLad z dnia 06.09.2022 r.

Inwestycja polega na budowie (przedłużeniu istniejącej ul. Piłsudskiego) drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m, zapewniającej dojazd do istniejących posesji oraz do planowanego do budowy przez gminę budynku mieszkalnego z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi w centrum miasta Wielbark. Zakres obejmuje również wykonanie oświetlenia drogowego.