menu

BADANIE ANKIETOWE DIAGNOZA OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”DO NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023 - 2027

2022-07-15 07:59:35 (ost. akt: 2022-07-15 08:02:11)
LGD

LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” rozpoczęło prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania funduszowego 2023 -2027

Ankieta ma na celu dostarczenie informacji na temat problemów, potrzeb, oczekiwań, potencjału rozwojowego obszaru i wizji mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” w różnych sferach życia. Zależy nam na przygotowaniu założeń strategicznych w oparciu o opinie mieszkańców naszego obszaru, zwłaszcza w przestrzeniach poprawy warunków życia, rozwoju przedsiębiorczości i miejsc pracy, rozwoju edukacji i aktywności społecznej, wzrostu atrakcyjności turystycznej i tworzenia nowych innowacyjnych ofert turystycznych, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów naturalnych i podnoszenia świadomości w zakresie ochrony klimatu.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie kilka minut !! Dla nas ważny jest głos każdego mieszkańca obszaru LGD!

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=8496e99f&&b=442b2f414&&c=a0564708