menu

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

2022-12-16 13:43:52 (ost. akt: 2022-12-16 13:45:44)
Komunikat

Komunikat

Działając zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Burmistrz Wielbarka informuje, że podmiotem uprawnionym do preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych na terenie gminy Wielbark, jest podmiot Sławski Mirosław prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Sławski Mirosław pod adresem ul. Feliksa Nowowiejskiego 50A, 12-160 Wielbark, NIP: 7451275085, REGON:511383959.

Aby zakupić węgiel po preferencyjnych cenach należy pobrać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku zaświadczenie potwierdzające, że gospodarstwu domowemu wnioskodawcy wypłacono lub przyznano dodatek węglowy. Zaświadczenie jest bezpłatne.
Po otrzymaniu zaświadczenia należy udać się do punktu dystrybucji: Sławski Mirosław pod adresem ul. Feliksa Nowowiejskiego 50A, 12-160 Wielbark.