menu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołowie za 2015 rok

2016-02-01 11:36:46 (ost. akt: 2016-02-01 11:42:11)

Mariusz Kowalczyk, Krzysztof Żokowski, Krzysztof Zawrotny i Sławomir Sędziński – to skład Nowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołowie.

Co pięć lat strażacy z OSP wybierają swoje władze. Rok 2016 to kampania sprawozdawczo-wyborcza i wybór nowych władz do OSP.

Pierwsze walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Gminie Wielbark odbyło się, 30 stycznia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Wesołowie, gdzie członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej wybierali nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, delegatów i przedstawicieli do Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP. „Stary zarząd” podsumował działalność jednostki za 2015r. i przedstawił plan pracy na rok obecny.

Kolejnym punktem zebrania były wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej , delegatów i przedstawicieli do Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP. Prezesem został druh Mariusz Kowalczyk, Naczelnikiem druh Krzysztof Żokowski, Skarbnikiem Krzysztof Zawrotny, Skarbnikiem Sławomir Sędziński. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Kordek – przewodniczący, oraz członkowie: Krzysztof Oleksik i Sebastian Szewczyk. Nowy zarząd OSP w Wesołowie został wybrany jednogłośnie. Miłym akceptem sobotniego zebrania były słowa podziękowania złożone przez nowo wybrany Zarząd ,a skierowane pod adresem poprzedniego Prezesa druha Tadeusza Szewczyka i Naczelnika druha Antoniego Szyszki . Obaj Strażacy przez ponad dwadzieścia lat pełnili swoje funkcje. Druh Tadeusz Szewczyk i druh Antoni Szyszka nie startowali w wyborach. Swoją decyzję motywowali tym, iż „trzeba dać szansę nowemu pokoleniu”. Obaj Druhowie podziękowali kolegom-strażakom z Jednostki za wspaniałą współpracę i zadeklarowali pomoc. I tak w miłej atmosferze zakończono zebranie.