menu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołowie za 2010 rok

2015-05-18 11:26:24 (ost. akt: 2015-05-18 14:00:07)

Początek roku to czas organizowania zebrań sprawozdawczych w jednostkach strażackich. Co 5 lat strażacy z OSP wybierają także swoje władze. W tym roku kończą się kadencje wybranych wcześniej zarządów. 19 lutego br. w świetlicy w Wesołowie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Wesołowie. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Wesołowo druh Tadeusz Szewczyk. Zebrani podsumowali działalność zarządu za 2010 r. i przyjęli plan pracy na rok obecny.

Kolejnym punktem były wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, delegatów i przedstawicieli do Zjazdu Oddziału Gminnego. Prezesem został druh Tadeusz Szewczyk, Naczelnikiem druh Antoni Szyszka, Skarbnikiem druh Mariusz Kowalczyk, a Sekretarzem druh Krzysztof Żokowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: druh Sławomir Sędziński – przewodniczący oraz członkowie: druh Tomasz Oleksik i druh Krzysztof Zawrotny. „Nowi-starzy” Prezes i Naczelnik OSP Wesołowo swoje funkcje pełnią od ponad 20 lat.

W trakcie zebrania Tomasz Chodyna przedstawiciel Urzędu Gminy Wielbark przekazał Strażakom z Wesołowa zestaw pierwszej pomocy. Bardzo miłym akcentem na zakończenie spotkania było wręczenie przez druha Janusza Ciurakowskiego dla nowo wybranych władz OSP miniatury wozu strażackiego ŻUK (taki samochód posiada jednostka) z życzeniami nowego pojazdu. Druh Janusz Ciurakowski namalował również i podarował dla OSP Wesołowo obraz Patrona Strażaków - Św. Floriana, który zostanie zawieszony na honorowym miejscu w wyremontowanej świetlicy w Wesołowie.

Po przedstawieniu ukonstytuowanego składu zarządu i komisji zakończono zebranie i zaproszono wszystkich uczestników na poczęstunek przygotowany przez rodziny Strażaków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołowie powstała w 1977 roku dzięki mieszkańcom tej miejscowości, którzy w czynie społecznym wybudowali remizę i salę. Obecnie w skład Jednostki wchodzi 23 strażaków, ich działania wspiera 2 członków honorowych. W jej szeregach jest już drugie pokolenie z niektórych rodzin strażaków, którzy zamiłowanie do straży wynieśli ze swoich domów rodzinnych. Coroczne zebrania OSP w Wesołowie są również okazją do spotkań nie tylko strażaków, ale również ich bliskich, którzy biorą czynny udział w życiu Jednostki.