menu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku za 2010 rok

2015-05-18 11:28:36 (ost. akt: 2015-05-18 14:01:07)

13 marca br. w GOKu w Wielbarku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Wielbarku. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Wielbark druh Marek Dęby. Zebrani podsumowali działalność zarządu za 2010 r. i przyjęli plan pracy na rok obecny. Kolejnym punktem były wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, delegatów i przedstawicieli do Zjazdu Oddziału Gminnego. Prezesem został druh Marek Dęby, Naczelnikiem druh Dawid Michalak, Skarbnikiem druh Szymon Pawłowski, Sekretarzem druhna Milena Rutkowska, a Członkiem Zarządu druh Adam Rutkowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: druhna Anna Tabaka – przewodnicząca oraz członkowie: druh Tomasz Grądzki i druh Mateusz Maluchnik.

W trakcie zebrania Dyrektor Zespołu Szkół w Wielbarku Pan Jerzy Szczepanek podziękował Strażakom za udział w akcji gaszenia wielbarskiego Gimnazjum oraz porządkowania po pożarze. St. kpt. Zbigniew Stasiłojć z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie podsumował działalność za 2010 rok OSP powiatu szczycieńskiego oraz pogratulował sukcesów wielbarskim Strażakom. Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Wielbark Pan Grzegorz Zapadka odniósł się do pożaru miejscowego gimnazjum i również podziękował Strażakom za udział w akcji.

W skład Jednostki OSP w Wielbarku wchodzi 31 strażaków, ich działania wspiera 2 członków honorowych. Są to druhowie: Jan Gajewski i Krzysztof Jarząbek.

W 2010 roku OSP w Wielbarku uczestniczyła w 63 akcjach ratowniczych. W ciągu roku Strażacy przeprowadzili dla dzieci kilka pokazów ratownictwa drogowego. Gościli także dzieci w remizie. Opowiadali i pokazywali maluchom na czym polega praca strażaka. Druhowie brali również udział w zawodach sportowo-pożarniczych powiatu szczycieńskiego i w zawodach gminnych. Co roku Strażacy podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie. Od 2007 roku przy jednostce działa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK.

O działaniach OSP w Wielbarku można przeczytać w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Wielbark. W 2010 roku Jednostka otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes. Posiada również lekki samochód ratownictwa drogowego Volkswagen Transporter T4.