menu

"Latający Fantom"

2015-05-18 11:30:25 (ost. akt: 2015-05-18 14:03:55)

Druhowie z OSP w Wielbarku dzięki wsparciu finansowemu przedsiębiorców z terenu powiatu szczycieńskiego oraz iławskiego zakupili dla Jednostki fantom o wartości przekraczającej 5 tysięcy złotych w celu szkolenia mieszkańców Gminy Wielbark i innych chętnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsze szkolenie odbyło się 21 marca br. w świetlicy GOK w Wielbarku dla Strażaków z OSP Lesiny Wielkie. Następne 29 marca br. w świetlicy wiejskiej w Wesołowie dla mieszkańców i Strażaków z OSP Wesołowo. Szkolenie poprowadził druh Dawid Michalak- ratownik medyczny, Naczelnik OSP w Wielbarku. W czasie zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak zachować się w miejscu wypadku, jak prawidłowo zgłosić wypadek, w jaki sposób przeprowadzać resuscytację, jak udzielić pomocy w razie, m. in. oparzenia, zakrztuszenia. Głównym punktem szkolenia było ćwiczenie na fantomie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dodatkowo w czasie spotkania omówiono wyposażenie zestawu pierwszej pomocy jakie posiadają Jednostki OSP z Gminy Wielbark. Uczestnicy szkolenia otrzymali od Klubu HDK PCK działającego przy wielbarskim OSP drobne upominki oraz opaski odblaskowe.

Strażacy z Wesołowa podarowali OSP w Wielbarku rysunek przedstawiający św. Floriana. Po remoncie zostanie powieszony w wielbarskiej remizie. OSP w Wielbarku pierwsze szkolenia przeprowadziła dla Kolegów druhów z innych Jednostek OSP działających na terenie Gminy Wielbark, ponieważ coraz częściej straż jako pierwsza jest na miejscu wypadku drogowego. Wystarczy krótkie szkolenie i jesteśmy w stanie uratować komuś życie. Teraz, kiedy OSP w Wielbarku posiada własnego fantoma Strażacy-ratownicy mogą swoją wiedzę i umiejętności przekazywać innym osobom.

Druhowie chętnie uczestniczą w szkoleniach mimo, że muszą przejechać kilkanaście km na zajęcia. Strażacy z OSP w Lesinach Wielkich i Wesołowa w najbliższym czasie przejdą kolejne szkolenia, m. in. z wykorzystaniem sprzętu ratownictwa drogowego jaki używa Jednostka w Wielbarku.
Stowarzyszenia, osoby itp. zainteresowane szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy mogą skontaktować się z OSP w Wielbarku pisząc na e-mail: ospwielbark@wp.pl

OSP w Wielbarku dziękuje za wsparcie finansowe na zakup fantoma m.in:
- Bankowi Spółdzielczemu, Oddział w Wielbarku,
- Firmie Handlowo-Usługowej „Leksykon” Helena Zapadka w Wielbarku,
- Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział w Wielbarku,
- Wytwórni Podłoża Zastępczego Zakład w Kołodziejowym Grądzie,
- Zakładowi Instalatorstwa Sanitarnego CO i GAZ, Andrzejowi Foldze Korpele- Szczytno,
- Zakładowi Usług „DAN” Sp. z o.o. w Iławie.