menu

Jubileusz 35-lecia powstania OSP Wesołowo

2015-05-18 11:53:12 (ost. akt: 2015-06-18 10:58:22)

„Działalność Wasza dała świadectwo ofiarności i pełnej poświęcenia służby dla całej społeczności lokalnej jako wzór godny do naśladowania. Integrujecie okolicznych mieszkańców, organizujecie wydarzania kulturalne, na stałe wpisujące się w ich życie” - tak o Strażakach-Ochotnikach z OSP w Wesołowie mówili zaproszeni goście, którzy uczestniczyli w uroczystości z okazji jubileuszu 35-lecia powstania Jednostki.

10 lutego w świetlicy w Wesołowie odbyło się walne roczne zebranie sprawozdawcze OSP w Wesołowie, na którym podsumowano działalność Jednostki w 2011 roku oraz plany na rok bieżący. Okazją do spotkania był również jubileusz 35-lecia powstania OSP w Wesołowie. Jednostka swój początek zawdzięcza mieszańcom wsi Wesołowo, którzy w 1977 roku w czynie społecznym wybudowali Remizę Strażacką i Klub. Na początku Jednostka składała się z 16 członków. Pierwszym Prezesem została druhna Michalina Charewicz, Naczelnikiem druh Michał Charewicz, Skarbnikiem druh Roman Szewczyk, a funkcję sekretarza objął druh Bazyli Charewicz. Obecnie w skład Jednostki OSP w Wesołowie wchodzi 21 Druhów i 5 Druhen. Przy Straży działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców. Młodzi adepci pożarnictwa to często drugie pokolenie Strażaków, którzy zamiłowanie do straży wynieśli ze swoich domów rodzinnych.

Jak to na jubileusz przystało, nie mogło zabraknąć podziękowań i nagród, zarówno dla jubilatów, jak i osób wspierających działalność Jednostki. Z tej okazji Zarząd OSP w Wesołowie wręczył podziękowania za wspieranie działalności oraz wieloletnią współpracę przedstawicielom Zarządu Gminnego OSP w Wielbarku druhom: Grzegorzowi Zapadce, Tomaszowi Chodynie i Jackowi Matejce. Za pełną zaangażowania pracę, wytrwałość i solidarność na rzecz OSP Wesołowo wręczono również podziękowania Druhom, którzy od wielu lat są związani z OSP w Wesołowie.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście wręczyli życzenia koleżankom i kolegom z Jednostki oraz upominki. Życzono Jubilatom, aby służba drugiemu człowiekowi była dla nich źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.