menu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku za 2011 rok

2015-05-18 11:54:04 (ost. akt: 2015-06-18 11:17:14)

W niedzielę 4 marca 2012 r. w świetlicy GOK w Wielbarku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Wielbark, na którym Zarząd OSP Wielbark omówił działalność prowadzoną w roku ubiegłym oraz przedstawił plany przedsięwzięcia OSP na rok bieżący.

Zanim jednak omówiono działalność OSP Wielbark, wręczono podziękowania Strażakom, którzy aktywnie uczestniczyli w czterech ostatnich edycjach programu „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”, w której Jednostka OSP Wielbark odnosiła sukcesy. Następnie omówiono działalność ratowniczo-gaśniczą oraz pozostałe obszary aktywności Jednostki OSP Wielbark w 2011 roku; przedstawiono również główne założenia na rok 2012.

Po złożeniu wszystkich sprawozdań, członkowie OSP w Wielbarku jednogłośnie podjęli uchwałę w przedmiocie udzielania Zarządowi absolutorium za jego pracę w okresie sprawozdawczym.

W szeregi OSP Wielbark został przyjęty ksiądz Stanisław Sito jako osoba wspierająca wielbarską Jednostkę. Obecni na zebraniu goście pogratulowali Strażakom odnoszonych sukcesów oraz owocnej i bezkonfliktowej współpracy.