menu

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” - eliminacje gminne 2012

2015-05-18 12:01:45 (ost. akt: 2015-06-18 11:23:34)

28 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wielbarku odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym. Wszystko po to, by popularyzować wśród uczniów znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasady postępowania na wypadek pożaru, udzielanie pierwszej pomocy, wiedzę na temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Eliminacje przebiegały w dwóch kategoriach wiekowych:
szkoły podstawowe – I grupa wiekowa,
gimnazja – II grupa wiekowa.

Jury w pięcioosobowym składzie, pod przewodnictwem inspektora Urzędu Gminy Tomasza Chodyny, w oparciu o szczegółowy regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przeprowadziło eliminacje dwuetapowo. Najpierw uczestnicy konkursu pisali test, po którym wyłoniono 3 osoby z grupy I i 2 osoby z grupy II , a następnie odbyły się decydujące o awansie eliminacje ustne.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa:
1. Emilia Koziatek - S.P Wesołowo
2. Aleksandra Zapadka - S.P. Zabiele
3. Bartosz Pianka - S.P. Wesolowo

II grupa wiekowa:
1. Patrycja Raczko – Gimnazjum w Wielbarku
2. Katarzyna Kordek – Gimnazjum w Wielbarku

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym.
Zwycięzcy eliminacji gminnych otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Wielbark.

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych wykazali się obszerną wiedzą pożarniczą.

W eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych w Wesołowie, Łatanej Wielkiej i Zabielach oraz Gimnazjum w Wielbarku.