menu

Zebrania strażackie w Gminie Wielbark za 2015 rok

2016-02-26 10:01:03 (ost. akt: 2016-02-29 10:18:20)

Jednostki OSP w Wielbarku i Lesinach Wielkich wybrały nowe zarządy, komisje rewizyjne oraz delegatów i przedstawicieli do Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP.

W niedzielę, 21 lutego 2016 r. Druhny i Druhowie z OSP w Wielbarku podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybierali nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, delegatów i przedstawicieli do Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP.

W skład nowego Zarządu weszli: Szymon Pawłowski – Prezes, Mariusz Burdyński – Naczelnik, Adam Rutkowski – Skarbnik, Dawid Michalak – Sekretarz, Krystian Siedlecki – Członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Milena Zapadka – Przewodnicząca, Bartłomiej Karcz- Sekretarz, Tomasz Michalak – Członek Komisji.

W czasie zebrania podsumowano działania jednostki w roku 2015 oraz przedstawiono plany na 2016 rok. Podziękowano również za zaangażowanie na rzecz zbiórki 1 % podatku oraz rozpoczęto kolejną kampanię. Nowością było przekazanie kalendarzyków, które informują w jaki sposób można przekazać 1% podatku na rzecz wielbarskiej jednostki.

W czwartek, 25 lutego 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP w Lesinach Wielkich. W skład nowego Zarządu weszli: Michał Zawitowski – Prezes, Mateusz Draba – Naczelnik, Urszula Mróz – Skarbnik, Julia Krajza – Sekretarz, Katarzyna Chorążewicz- Członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Monika Zawrotna – Przewodnicząca, Waldemar Mróz – Sekretarz i Stanisław Zawrotny – Członek Komisji.

Oprócz podsumowania działalności za rok ubiegły i przedstawienia planów na obecny rok, Ochotnicza Straż Pożarna w Lesinach Wielkich wręczyła statuetki osobom wspierającym Jednostkę. Miłą niespodzianką była przygotowana prezentacja multimedialna obrazująca działalność w ostatnich pięciu latach miejscowej jednostki.

I tym samym OSP w Lesinach Wielkich zakończyła okres sprawozdawczo-wyborczy w jednostkach OSP na Terenie Gminy Wielbark.