menu

Szlaki Rowerowe Nadleśnictwa Wielbark

Staraniem Nadleśnictwa Wielbark wytyczono i wyznakowano na jego terenie 3 szlaki rowerowe o łącznej długości 54 km.

SZLAK ZIELONY zaczyna się na parkingu ścieżki dydaktycznej. Biegnie lasem do mostu na Omulwi w okolicach szkółki leśnej a następnie lasami do wsi Róklas. Dalej do Wesołowa, a później szosą nad jez. Głęboczek i żwirową drogą do wsi Mały Sasek. Stamtąd równolegle do rzeki Omulew, przez uroczysko „Papiernia” do Kucborka i szosą asfaltową w kierunki Wielbarka. Szlak kończy się na granicy miejscowości. Łącznie liczy 35,5 km.


SZLAK ŻÓŁTY jest skrótem szlaku zielonego i biegnie od „Papierni” do Wesołowa ( północny kraniec wsi) . Długość 4,3 km.


SZLAK CZERWONY Długość szlaku- 14,2 km. Początek i zarazem koniec szlaku przy leśniczówce „Wielbark” za mostem na Omulwi (przy szlaku zielonym). Trasa w kształcie pętli biegnie przy leśniczówce „Karolinka”, obok pomnika upamiętniającego śmierć rosyjskiego generała Aleksandra Samsonowa poległego po przegranej przez Rosjan bitwy pod Tannenbergiem, przez osadę zwaną Rokitka ( Piwnice Małe), obok kol. Wsi Piwnice Wielkie.