menu

W Gminie Wielbark zakończyły się walne zebrania sprawozdawcze Strażaków

2015-05-18 12:22:56 (ost. akt: 2015-06-18 13:34:30)

15 lutego 2014 r. w Wielbarku, a tydzień później w Wesołowie odbyły się walne zebrania sprawozdawcze Jednostek OSP, działających na terenie Gminy Wielbark, na których odczytano sprawozdania z działalności Jednostek za rok 2013 oraz przedstawiono plany na rok 2014.

15 lutego 2014 r. w Wielbarku w walnym zebraniu sprawozdawczym wziął udział komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie – bryg. Mariusz Gęsicki.

W 2013 roku wielbarscy druhowie wzięli udział w kilkudziesięciu wyjazdach do akcji ratowniczo-gaśniczych. Strażacy brali czynny udział w życiu społecznym Gminy, pomagając m. in. przy festynach i piknikach. Jednak największym sukcesem Jednostki był zakup kamery termowizyjnej.

Tydzień po zebraniu OSP w Wielbarku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze druhów z Wesołowa.

W czasie sobotniego zebrania, w którym udział wzięło 14 druhów, 5 druhen oraz zaproszeni goście, omówiono działalność Jednostki OSP w Wesołowie w 2013. Największym sukcesem Jednostki w Wesołowie był zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W 2014 roku druhowie przygotowują się do remontu strażnicy, ale przede wszystkim strażacy ochotnicy będą podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach. Zaproszeni na zebranie goście, życzyli druhom jak najmniej wyjazdów.