menu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku za 2014 rok

2015-05-18 12:38:11 (ost. akt: 2015-06-18 13:50:41)

9 lutego 2015 r. w Wielbarku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielbarku , na którym odczytano sprawozdania z działalności za rok 2014 oraz przedstawiono plany na rok 2015.

W czasie zebrania obecny był przedstawiciel KPP Straży Pożarnej w Szczytnie – st. kpt. Zbigniew Stasiłojć. Za nim przystąpiono do przedstawienia sprawozdań , minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego druha Krzysztofa Bacławskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielbarku może miniony rok uznać za bardzo udany. Dzięki zaangażowaniu druhów , w ramach akcji pn. „przekaż 1%” zebrali 5367 złotych i tym samym zajęli II miejsce wśród Ochotniczych Straży Pożarnych województwa warmińsko-mazurskiego. W tym miejscu wielbarscy druhowie serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego.

Druhowie z OSP w Wielbarku w minionym roku wyjeżdżali do 85 akcji ratowniczo-gaśniczych. Najaktywniejszymi Strażakami zostali: Mateusz Burdyński, Adam Rutkowski, którzy do wyjazdów wyjeżdżali 43 razy, natomiast Krystian Siedlecki wziął udział w 41 akcjach. Druhowie uczestniczyli w różnego rodzaju kursach organizowanych przez KPP Straży Pożarnej w Szczytnie.

W czasie niedzielnego zebrania odczytano podziękowania od Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce za zaangażowanie , trud oraz mężną postawę , jaką wykazali się wielbarscy ochotnicy w dniu 24 i 25 maja 2014 roku, podczas prowadzenia działań związanych
z gaszeniem pożaru w miejscowości Gleba oraz Grale. Dzięki ich zaangażowaniu udało się ugasić ponad stuhektarowy pożar lasu.

Obecnie OSP w Wielbarku liczy 40 druhów , w tym 4 kobiety, dwóch Strażaków Honorowych (Jan Gajewski i Krzysztof Jarząbek) oraz jednego druha wspierającego.