menu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołowie i Lesinach Wielkich za 2014 rok

2015-05-18 12:39:52 (ost. akt: 2015-06-18 13:51:57)

Pierwsze walne zebranie sprawozdawcze strażaków z Gminy Wielbark odbyło się w Jednostce OSP Wesołowo. W sobotę, 31 stycznia br. w świetlicy wiejskiej spotkali się druhowie, aby omówić działalność w 2014 roku oraz przedstawić plany na 2015 rok.

Ostatnie zebranie strażaków w Gminie Wielbark odbyło się w Lesinach Wielkich. W piątek, 20 lutego 2015 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie ochotników z miejscowej jednostki OSP.

Druhny i Druhowie z OSP w Lesinach Wielkich ubiegły rok mogą zaliczyć do bardzo udanych. Dzięki swojemu zaangażowaniu pozyskali środki finansowe na zakup nowego sprzętu i umundurowania. Chętnie podnosili swoje kwalifikacje i brali czynny udział w różnego rodzaju szkoleniach . Ponad 90% druhów może czynnie brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W raz z druhami z OSP w Wesołowie zorganizowali uroczystość przekazania lekkich samochodów pożarniczych. Zaproszeni goście byli pod wielkim wrażeniem uroczystości, która została zorganizowana perfekcyjnie. W czasie piątkowego zebrania wiele ciepłych słów pod adresem strażaków wpłynęło od zaproszonych gości .Dzięki pracy społecznej druhów wykonano wiele prac związanych z budową garażu dla nowego samochodu pożarniczego. Strażakom z OSP w Lesinach Wielkich zapału, zaangażowania i determinacji nie brakuje, czego owocem są plany rozwoju jednostki na kolejne lata przedstawione podczas piątkowego zebrania.