menu

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” - eliminacje gminne 2016

2016-04-20 11:34:11 (ost. akt: 2016-04-20 11:38:27)

07 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wielbarku odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu gminnym.

Wszystko po to, by popularyzować wśród uczniów znajomość przepisów przeciwpożarowych, uczyć zasad postępowania na wypadek pożaru, udzielania pierwszej pomocy, przekazać wiedzę na temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Eliminacje przebiegały w I kategorii wiekowej:

Szkoły Podstawowe – I grupa wiekowa

Jury w czteroosobowym składzie, pod przewodnictwem dh. Szymona Pawłowskiego Prezesa OSP Wielbark, Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielbarku Tomasza Chodyny oraz opiekunów ze S.P. w Zabielach i Łatanej Wielkiej w osobach Pani Iwona Matłoch i Pan Roman Skorupski w oparciu o szczegółowy regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przeprowadziło eliminacje dwuetapowo. Najpierw uczestnicy konkursu pisali test, a następnie odbyły się decydujące o awansie eliminacje ustne.

Uczestnicy:
1. Natalia Sztof - S.P Zabiele
2. Piotr Zapadka - S.P. Łatana Wielka
3. Bartosz Bórakiewicz - S.P. Zabiele
4. Marcin Polonis - S.P. Zabiele
5. Filip Krajewski - S.P. Zabiele

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
1. Piotr Zapadka
2. Bartosz Bórakiewicz
3. Natalia Sztof

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Zwycięzcy eliminacji gminnych otrzymali nagrody rzeczowe , dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Gminę Wielbark.

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych wykazali się obszerną wiedzą pożarniczą.

W eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” uczestniczyli uczniowie S.P. w Łatanej Wielkiej i Zabielach.