menu

Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Wielbark w roku 2016

2016-10-25 09:01:56 (ost. akt: 2016-10-25 09:09:30)

Gmina Wielbark w roku 2016 zrealizowała zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielbark".

Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Olsztynie z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

04 lipca 2016r. zawarto umowę Nr 00141/16/17082/OZ-LZ/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Wielbark.

Kwota dofinansowania obejmowała 85 % kosztów związanych z realizacją zadania. Pozostały procentowy udział stanowił koszt Gminy Wielbark. Koszt całego zadania wyniósł 19 971,84 zł. W/w zadanie obejmowało 18 nieruchomości należące do osób fizycznych z terenu Gminy Wielbark. Nieruchomości objęte zadaniem położone były w miejscowościach: Wielbark, Przeździęk Wielki, Lesiny Wielkie, Wesołowo, Jesionowiec, Wesołowo, Głuch, Szymanki, Lejkowo, Stachy, Łatana Wielka, Kołodziejowy Grąd.

W wyniku realizacji zadania usunięto 45,643 Mg pokryć dachowych zawierających azbest.

Usuwanie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Wielbark zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie